Ondernemers groter maken

Maandag 20 mrt, 2017
nlgroeit maakt ondernemers bewust van groeikansen

Wat is het?

Nederland is kampioen starten, maar internationaal gezien heeft Nederland beduidend minder groeiende bedrijven die uiteindelijk zorgen voor werkgelegenheid en welvaartsgroei. Om duurzame groei te realiseren is meer ondernemend gedrag van groot belang. In januari 2016 is het initiatief nlgroeit gestart. Het richt zich op het vergroten van het groeivermogen van Nederlandse MKB-bedrijven door ondernemers te inspireren om een volgende groeistap te maken, hen te activeren om gebruik te maken van coaching en opleiding, en hen te helpen bij het vinden van de ideale match met een coach, mentor of opleiding. Via mentoring worden groeiondernemers in contact gebracht met een groter groeibedrijf, een CEO van een toonaangevend bedrijf of een ervaren ondernemer, met als doel om kennis, ervaringen en een netwerk te delen en van elkaar te kunnen leren. Het platform van nlgroeit is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers met een gezonde dosis ambitie die willen excelleren met hun onderneming. Het biedt inspiratie via rolmodellen, mentoren, nieuws, journaals, leeraanbod van derden en informative over evenementen. Het is een (online) netwerk van ondernemers, mentoren, coaches en opleiders.

Wat heeft NL2025 betekend?

In januari 2016 verscheen het rapport ‘De haperende motor van het Nederlands kleinbedrijf’, geschreven door Justin Jansen (Erasmus Universiteit Rotterdam), Occo Roelofsen (McKinsey & Company), met medewerking van Huib van der Kroon (Ministerie van Economische Zaken) en NL2025. De conclusie was dat het Nederlandse MKB-bedrijven vaak ontbreekt aan vaardigheden om groei te initiëren en te faciliteren – daarmee vormt dit rapport de aanleiding voor de totstandkoming van nlgroeit. NL2025 heeft samen met NLevator, de Kamer van Koophandel en het Ministerie van EZ de handen ineengeslagen – een unieke privaat-publieke samenwerking. Zeer veel aanjagers van NL2025 zijn mentor van een groeiondernemer en helpen ambities waar te maken door het bieden van kennis, netwerk en ervaring.

Hoe kunnen we dit laten groeien?

Vooral bedrijven met een grote groeiambitie en/of internationale focus zouden we graag verder willen helpen: bedrijven binnen duurzame groei die ook voor werkgelegenheid zorgen en economische duurzame groei kunnen helpen realiseren. Ben jij zo’n groeiondernemer en heb je graag hulp van een mentor? Meld je dan aan via www.nl2025.nl/nlgroeit.

Meer Nieuws