Privacybeleid

 

 

 

 

1. Introductie

NL2025 werkt op basis van een aantal principes en daaruit zijn ook onze voorwaarden voortgekomen:

Dit privacybeleid van Stichting NL2025 is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door NL2025 in het kader van onder meer de website en op alle andere sites en subdomeinen die door NL2025 worden beheerd en geëxploiteerd.

We delen graag. Maar niet als het om jouw persoonlijke gegevens gaat! Wat wij wél met jouw informatie doen, waarom wij dit doen en hoe wij deze gegevens beschermen willen wij uitleggen, zodat jij hiervan op de hoogte bent.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en wij zullen er alles aan doen om je persoonlijke gegevens ook echt privé te houden. Wij zullen je gegevens daarom alleen gebruiken om in te kunnen schatten of we ons kunnen verbinden, kunnen samenwerken en publiekelijk onze steun kunnen uiten. Bovendien zullen wij altijd in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Jouw initiatief

Je kunt een aantal gegevens invullen als je een initiatief onder de aandacht brengt:

Wij gebruiken al deze gegevens om een zo goed mogelijke beeld te krijgen en in te kunnen schatten of we ons kunnen verbinden met het initiatief. Welke informatie van jouw initiatief uiteindelijk zichtbaar is voor andere gebruikers, beslissen we altijd in gezamenlijkheid.

Om jouw initiatief aansprekend te maken voor anderen is het belangrijk dat alle informatie up-to-date is. Als initiatief heb je zelf de verantwoordelijkheid om de content op de marktplaats die betrekking heeft op jouw initiatief up-to-date te houden. Omdat we de resultaten ook weergeven ontvangen we graag met regelmaat een update.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben? Of wil je dat wij je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Neem even contact met ons op.

3. Direct contact met geïnteresseerden

Door de hulpvraag die je op onze website stelt kom je in direct contact met geïnteresseerden in jouw initiatief. Op basis van je hulpvraag kunnen geïnteresseerden direct contact met je opnemen. We vinden het belangrijk dat geïnteresseerden binnen een redelijke termijn een reactie van je krijgen. Daarom verzoeken we je om binnen drie dagen te reageren op ontvangen reacties.

Wij slaan al het e-mailverkeer op zodat als jij ons een volgende keer mailt wij snel kunnen zien want onze eerdere communicatie met je was en we je snel kunnen helpen en we voorkomen dat je iedere keer alles opnieuw moet vertellen. Overigens zullen wij jouw persoonlijke gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen.

4. Andere initiatieven

Wij ondersteunen die initatieven die schaalbaar zijn. Een van de manieren om schaal te bereiken is samen te werken met andere. Wij verwachten dan ook van de initiatieven dat ze open staan voor verbinding en samenwerking.

5. E-mail contact

We sturen je alleen een e-mail wanneer jij ons toestemming geeft, wanneer jij ons eerst mailt, of wanneer je gebruik maakt van een onderdeel van onze website waarvoor we je per e-mail een bevestiging willen sturen.

Wij slaan al het e-mailverkeer op zodat wij, als jij ons een volgende keer mailt, snel kunnen zien wat onze eerdere communicatie met je was. Hierdoor kunnen we je snel helpen en voorkomen we dat je iedere keer alles opnieuw moet vertellen. Overigens zullen wij jouw persoonlijke gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen.

6. Delen met anderen

Met uitzondering van gevallen waarin wij een wettelijke verplichting hebben, of wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, zullen wij jouw persoonsgegevens uiteraard nooit aan andere partijen geven zonder jouw toestemming.

7. Cookies

We maken gebruik van allerlei cookies zoals tracking, functionele en analytische cookies.

Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, is dit geen enkel probleem. Je kunt cookies zelf uitzetten in je browser. Hou er dan wel rekening mee dat het platform dan niet altijd optimaal werkt.

8. Locatie servers

De hosting van het platform wordt uitgevoerd door onze betrouwbare partners. Als het gewenst is, kunnen we altijd inzage geven van welke partner we gebruik maken.

9. Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van het NL2025-platform. Eventuele aanpassingen van dit platform kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacypagina op onze website te raadplegen.

10. Vragen?

Als je nog vragen of suggesties hebt, aarzel niet en neem contact met ons op, info@NL2025.nl