Samen maken we Nederland

NL2025 is gestart vanuit het gezamenlijke geloof en de gedeelde passie om een nog betere toekomst voor Nederland te maken, voor de huidige en toekomstige generaties. Bij de oprichting van NL2025 werd een landelijke enquête gehouden onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek stonden aan de basis van de keuzes voor de drie thema’s van NL2025: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving.

Wie zijn we?

NL2025 is een beweging waarin onder andere CEO’s en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunst, bedrijfsleven en sport (“Aanjagers”) zich op persoonlijke titel vanuit het “pay forward” principe inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken door de inzet van kennis, expertise en haar netwerk.

Wat zijn onze principes?

We willen inwoners van Nederland inspireren, activeren en faciliteren om met elkaar van Nederland een nog mooier land te maken. We zetten ons actief in voor de huidige en volgende generaties, voor een goede toekomst van Nederland. We creëren een brede maatschappelijke beweging en willen het potentieel dat Nederland heeft, laten opbloeien.

We focussen ons op de overeenkomsten en bevorderen initiatieven binnen de thema’s waar de ruime meerderheid van de inwoners van Nederland het overeens is: excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving.

We identificeren, ontsnipperen en verbinden reeds bestaande en succesvolle (lokale) initiatieven met als doel deze op te schalen en de impact te vergroten.

We zetten ons op persoonlijke titel in en zijn gemotiveerd om het gedachtegoed van NL2025 actief uit te dragen. Dit doen we op basis van het pay-it-forward principe: ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders.

We vertegenwoordigen geen politiek, commercieel en/of religieus belang. We behartigen geen belangen van verenigingen, bonden en dergelijke.

We zijn ervan overtuigd dat we vanuit diversiteit (van mensen en ideeën) en inclusiviteit gezamenlijk oplossingen kunnen realiseren.


Namens Nederland

Bij de oprichting van NL2025 in 2015 zijn we gestart met de enquête ‘Namens Nederland’ waarmee meer dan 100.000 mensen hun toekomstbeeld hebben gegeven. In 2020 hebben we de enquête ‘Namens Nederland’ herhaald en is hij zelfs meer dan 170.000 keer ingevuld. Wat moet beter, wat moet blijven en waar moeten we mee stoppen? Als we het beter willen maken, wát moeten we dan beter maken? En ben je bereid om daar zelf ook tijd en energie in te stoppen?

Beide keren kwam er een duidelijk antwoord. Ja, we houden van Nederland en om dat goed te houden, moeten we aan de slag. We koesteren onze persoonlijke vrijheid, onze internationale blik en onze eigen verantwoordelijkheid. We zouden wat minder individualistisch, risicomijdend en braaf moeten zijn. En wat meer sociaal en solidair, met meer respect voor gezag. Tegelijkertijd willen we ook vooruitstrevender en ondernemender zijn. Een mooie puzzel!

Het goede nieuws van de enquête is: een zeer ruime meerderheid wil zich stevig inzetten voor een beter Nederland. Bij elkaar opgeteld meer dan genoeg om een enorme impuls te geven aan wat bijna iedereen beter wil maken: onderwijs, zorg en vitaliteit, een schone en duurzame leefomgeving, werkgelegenheid & ondernemerschap en dat alles voor iedereen.

Samen op weg

De afgelopen jaren hebben we initiatieven gevonden die we kunnen helpen uitgroeien en impact vergroten. Bijvoorbeeld leraren die elkaar helpen te verbeteren. Sporters die jonge ondernemers tactisch laten denken. Ondernemers die kinderen uit probleemwijken hun creativiteit helpen ontdekken. We zoeken het gesprek op om onze ambitie te verhogen en krijgen daar enorm veel energie van. Het gevoel dat je krijgt als je met een goed gesprek, idee of initiatief mensen met elkaar verbindt, dat je met iets positiefs en opbouwends bezig bent en met iets dat kan groeien zoals een klein land groot kan worden, dat gevoel is met niets te vergelijken.


Help je mee?

We hebben geen tijd om te soebatten waarover we van inzicht verschillen. We zoeken ideeën die mensen bij elkaar brengen en verbinden. Wat de potentie heeft groot te worden, moeten we groter proberen te maken. Draag ook je ideeën aan. Verbind je aan initiatieven die groots kunnen worden. Ondersteun onze ambitie en geef het door. Sluit je je aan bij NL2025 want Samen maken we Nederland! Doe ook mee!