Groene Gezonde Bedrijventerreinen van start op High Tech Campus van Eindhoven

Donderdag 13 okt, 2022
De eerste etappe van de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette is van start gegaan op de High Tech Campus in Eindhoven.

Wethouder Rik Thijs, van klimaat, energie, grond en vergroening, opende de bijeenkomst met een schets van de groene ambities van de stad. “Eindhoven staat voor een schaalsprong. Door de groei van hightech-bedrijven als ASML en Philips verwacht de gemeente tot 2050 ongeveer 50.000 nieuwe inwoners te verwelkomen. Die nieuwe inwoners hebben naast een woning een aantrekkelijke leefomgeving met veel groen nodig.”

De gemeente Eindhoven weet hoe het deze ‘schaalsprong’ op een groene manier moet aanvliegen. In de Groenvisie 2040 die begin dit jaar werd vastgesteld, staat onder meer dat er 60 hectare groen toegevoegd moet worden aan Eindhoven om genoeg vierkante meter groen per woning te waarborgen. Met alleen publiek geld gaat de gemeente er echter niet komen, zo leerde het Eindhoven Airport District al. Bedrijven en ondernemers moeten de kar trekken.

En dus moet de gemeente aan de slag met het toevoegen van groen aan de stad. Eerder dit jaar kocht de gemeente al het voormalige landgoed Wielewaal (142 hectare) van Philips-eigenaar Frits Philips voor 29 miljoen euro om er een openbaar park voor alle Eindhovenaren van te maken.

Maar dat is niet genoeg om ongewenste effecten van verstening als hittestress en wateroverlast voor heel Eindhoven tegen te gaan, zo laat de volgende spreker Joost Verhagen zien op een kaart over de verstening in Eindhoven. De directeur van Cobra Groeninzicht vertelt dat op bedrijventerreinen de versteningsdichtheid het hoogst is, en dat Eindhoven er ook in andere delen van de stad niet goed voor staat. Om de groeivraag te bolwerken moet de gemeente daarom nu aan de slag met groen, aldus Verhagen.

De Eindhovense wethouder Rik Thijs noemt dat de gemeente een ontwikkelplan heeft om 600 ha in Eindhoven te vergroenen. Het is daarbij van belang dat groene wegen aan elkaar worden verbonden om een corridor te vormen en om als gemeente plekken aan te wijzen die zich lenen voor vergroening, zoals eerder op het Clausplein in het centrum al gebeurde. Daar werkte de gemeente met ondernemers samen om het plein te vergroenen, omdat ondernemers op die manier kansen zagen om waarde toe te voegen aan hun pand.

Privaat geld voorwaarde
Privaat geld is (bijna) een voorwaarde om de vergroeningsmissie van Eindhoven te laten slagen. Met alleen subsidies voor ondernemers om privé-kavels te vergroenen of een investeringsaftrek bij Interpolis komt de gemeente er niet. Ondernemers moeten ook investeren in de openbare ruimte, vertelt adviseur gebiedsontwikkeling bij Flight Forum Jesse Poppema. Hij noemt het financiële instrumentarium om Eindhoven Airport District, waartoe Flight Forum samen met Eindhoven Airport en bedrijventerrein Eindhoven Airport behoort, een van de grootste lessen.

Poppema: “We verkennen nu het plan van een rondweg rond het Eindhoven Airport District. Parkeren kunnen we dan verplaatsen naar het buitengebied. Daardoor is er meer ruimte voor groen op de bedrijventerreinen. De gebiedsvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad.”

De volgende stap? “Het verkennen van de kosten. Je hebt een financieringsinstrument nodig, met publiek geld alleen komen we er niet. Een Bedrijfsinvesteringszone (BiZ) zou ons misschien kunnen helpen.”

Een BiZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BiZ betalen daaraan mee. Om een BiZ op te richten, moet twee derde van de ondernemers in het gebied en de gemeenteraad akkoord gaan. De gemeenteraad, omdat het geld van de ondernemers door de gemeente wordt geïnd en vervolgens weer wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds.

High Tech Campus
Dat er voor Bedrijfsinvesteringszones kansen liggen om Eindhovense bedrijventerreinen te vergroenen, blijkt wel uit het voorstel van Eindhovens grootste bedrijventerrein De Hurk om een BiZ in te stellen. Deze week keurt de gemeenteraad het voorstel van De Hurk naar alle waarschijnlijkheid goed.

Op de High Tech Campus, waar onder meer Philips zich heeft gevestigd, wordt een andere wedstrijd gespeeld. Omdat de High Tech Campus altijd een eigenaar heeft gehad (inmiddels Oaktree Capital Management) behoort de campus al tot een van de groenste werklocaties van Nederland. “Binnen vier jaar willen we de duurzaamste campus van Nederland zijn”, zo eindigde Mart Hoppenbrouwers van Dolmans Landscaping Group de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Daarna kregen de bezoekers de kans om tijdens een rondleiding met eigen ogen te zien hoe de campus met een prachtig groenblauw landschap bijdraagt aan biodiversiteit, gezondheid van werknemers en klimaatadaptatie. Ze leerden dat een dergelijk landschap al met enkele makkelijke interventies, zoals het niet kappen van het riet en het niet maaien van het graas, gerealiseerd kan worden. Dat maakt de campus al tot een potentieel leefgebied voor diersoorten als de kiemsalamander en de bunzing.

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette is een initiatief van Stichting Steenbreek, SKBN, Natuur- en Milieufederaties en Samen Klimaatbestendig. In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen zij dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Het komend jaar zullen we bijeenkomsten in de vorm van excursies organiseren op inspirerende en vooruitstrevende groenblauwe bedrijventerreinen door heel Nederland. Op deze events zullen wethouders, beleidsmakers, NGO’s en ondernemers bij elkaar komen.

Meer Nieuws