Op weg naar een groener en blauwer Nederland

Maandag 19 sep, 2022
Op 10 oktober wordt op de High Tech Campus in Eindhoven het startschot gelost voor de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette, een initiatief van Stichting Steenbreek, Natuur en Milieufederaties, NL2025, SKBN, Samen Klimaatbestendig en NLGroeit.

Volgens de inwoners van Nederland kan én moet ons land groener worden. Dat blijkt uit de enquête ‘Namens Nederland’, waaraan meer dan 170.000 mensen meededen. Uit de resultaten komt naar voren dat Nederlanders eensgezind zijn als het gaat om:

- duurzame groei
- onderwijs
- zorg en klimaat & leefomgeving.

Voor dit laatste punt streven we naar een gezonde generatie door gedragsverandering: meer beweging, gezonde voeding een duurzame en gezonde leefomgeving.

Om de gewenste impact te creëren op een duurzame en gezonde leefomgeving, moet Nederland onder andere aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Want maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat momenteel uit groen-blauwe structuren, ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen. Dat moet anders, vinden de Natuur- en Milieufederaties, SKBN, Samen Klimaatbestendig en Stichting Steenbreek.

In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen zij dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Dit vraagt om een grote verandering op vele bedrijventerreinen en concreet om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden. Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving.

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette vindt plaats in de vorm van excursies op inspirerende en vooruitstrevende groen-blauwe bedrijventerreinen door heel Nederland. Op deze events zullen wethouders, beleidsmakers, NGO’s en ondernemers bij elkaar komen. Het startschot wordt gelost op de High Tech Campus in Eindhoven.

De High Tech Campus in Eindhoven heeft bijvoorbeeld als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te zijn in 2025. Mooie voorbeeldprojecten zijn Eindhoven Airport District en Interpolis. We nodigen daarom bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie uit voor dit event. Want alleen samen maken we Nederland groener en blauwer.

Het voorlopige programma o.l.v.Margot Ribberink, ambassadeur Stichting Steenbreek, ziet er als volgt uit:

- 13.30 Inloop
- 13.45 Welkom wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven
- 14.00 ‘Inzicht in de knelpunten en kansen bij het inrichten van groen-blauwe bedrijventerreinen’ door Joost Verhagen van Cobra Groeninzicht die aan de hand van de Steenbreek Atlas laat zien hoe het is gesteld met de groene versus versteende terreinen in Noord-Brabant.
- 14.15 Toelichting van twee praktijkvoorbeelden: Eindhoven Airport District / Flight Forum en Interpolis
- 15.00 Rondleiding HTC-terrein
- 16.00 Toolkits, vragen en matchmaking MKB
- 16.15 Borrel en eindtijd
- 17.15 Einde

Meld je hier aan voor de estafette!

Meer Nieuws