Den Haag blikt terug en kijkt vooruit

Maandag 7 feb, 2022
Afgelopen week hebben we in Den Haag met zo’n 24 aanjagers en initiatieven teruggekeken op 2021 en vooruitgekeken naar 2022.

Astrid Feiter van het Haags Verhaal, Mark Miedema van Kikid en Leonie Burggraaf van Ikbenopen deden verslag van hun voortgang in 2021, waaraan de aanjagers van NL2025 Den Haag hun steentje hebben bijgedragen.

Het Haags Verhaal is een initiatief waarbij gemeenschappen uit Den Haag aan elkaar worden verbonden. Ze organiseren verhalenavonden waarop gemeenschappen en groepen samenkomen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Met hulp van NL2025 is er een projectleider gekomen die heeft geholpen om een fotoboek te maken. Nu het boek er is, zijn de gefotografeerde groepen supertrots. Helaas hebben niet alle geportretteerden de middelen om zelf een boek aan te schaffen. Daarom loopt er nu een actie waarbij bedrijven twee boeken aanschaffen en één daarvan doneren aan de deelnemers van het Haags Verhaal.

Mark Miedema belichtte de hulp van de Haagse aanjagers, die ertoe heeft geleid dat Kikid nu actief is op drie Haagse scholen: Daltonschool De Vijver, het Maerlant Lyceum en de Johan de Witt Scholengroep. Kikid bestaat 13 jaar en richt zich op de hoogste klassen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ze zetten jongeren in hun kracht, zorgen ervoor dat ze blij zijn en in zichzelf blijven geloven. Dit doen ze onder meer via theater en digitale formats. Op dit moment heeft VGZ vier voorstellingen gesponsord die in Den Haag op twee scholen worden gespeeld. Mark ziet graag extra aanmeldingen hiervoor tegemoet.

Ikbenopen had een complexe hulpvraag waarbij juist de expertise van experts en aanjagers nodig was. Er zijn inmiddels diverse sessies geweest met aanjagers om de strategie en het businessplan te maken, maar er staan nog een paar sessies gepland met marketeers die gaan helpen om de propositie voor de doelgroepen helder te krijgen. Het team van Ikbenopen wil Nederland mentaal gezonder maken. Dit vraagt om openheid over psychische klachten. Bewustwording is daarbij een belangrijk onderdeel om te motiveren tot gedragsverandering. Tegelijk wil Ikbenopen helpen bij het creëren van zinvolle werkplekken en daarbij verder professionaliseren. De organisatie merkt dat ze hier eigenlijk expertise te kort komen en riep de hulp in van NL2025. Als de plannen er liggen, wil Ikbenopen die gaan pitchen bij gemeenten en de GGZ om meer erkende werkplekken te krijgen.

In break-outs hebben we daarna gediscussieerd over hoe we in 2022 effectief kunnen bijdragen aan een mooier Den Haag. De belangrijkste uitkomsten zijn:

- We waarderen de combinatie van fysieke en onlinebijeenkomsten.
- De onlinebijeenkomsten zijn praktisch en efficiënt.
- Om impact te kunnen maken en te volgen moeten we een mix vinden van initiatieven die we structureel steunen en initiatieven die we meer ad hoc helpen.
- Daarnaast zou het mooi zijn als we landelijke NL2025-lokaal kunnen vertalen.
- Voor de fysieke sessies zou het mooi zijn als we meer werken met break-outs, zodat individuele aanjagers kunnen kiezen aan welk initiatieven en thema’s zij een bijdrage kunnen leveren.
- Als laatste willen we tussen de meetings door contact houden via digitale middelen (niet te technisch ingewikkeld).

Meer Nieuws