#allemaaldigitaal

T

oegang tot digitale apparaten betekent voor mensen toegang tot school, werk en contacten. Kansen om te ontwikkelen, betrokken te zijn, ertoe te doen en zelfstandig te zijn. Wij willen de toegang tot zo’n apparaat voor iedereen beschikbaar maken.

De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we meer dan ooit zijn aangewezen op digitale technologie om o.a. te leren, werken, solliciteren en contact te hebben met anderen. Helaas hebben duizenden kinderen en kwetsbare groepen niet de middelen om digitaal mee te doen. Het is geen nieuw probleem, maar wel één die door de lockdowns is versneld, verscherpt en extra zichtbaar is geworden.

Dat moet anders: digitaal meedoen is geen luxe. Het is een basisbehoefte.

Om deze reden slaan de overheid, maatschappelijke organisaties en de digitale sector de handen ineen om gebruikte laptops en tablets in te zamelen, op te knappen en te verdelen onder de mensen die ze het hardst nodig hebben. We zorgen voor instructies en zo nodig een internetverbinding.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen: #allemaaldigitaal!

Hulpvraag
Wil je meedoen? Doneer dan jouw laptops en/of tablets of geef een financiële donatie!

Meer Initiatieven