NLvitaal

V

anuit NL2025 willen we de samenleving nog vitaler maken. We helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. NLvitaal ontsnippert en verbindt het landschap van initiatieven op dit gebied en biedt deze initiatieven een platform om te schalen. Samen met het ministerie van VWS en JOGG organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven te verbinden om samen te werken aan een gezonde leefomgeving voor alle kinderen in Nederland.

Concrete actie en samen doen!
Door middel van de NLvitaal-bijeenkomsten werken we aan het leggen van verbindingen en samen concreet aan de slag gaan om komende generaties gezond op te laten groeien.

Een gezonde generatie in een gezonde gemeente is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Wanneer we de handen ineenslaan, publiek én privaat, kunnen we in een hele regio of zelfs meer regio’s een gezonde omgeving creëren! Iedere regio heeft cruciale spelers om te komen tot een gezonde generatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek en verkennen we wat we elkaar concreet kunnen bieden.

Bewezen impactvolle initiatieven zoals de Gezonde School, de Johan Cruyff Foundation en best practices uit de regio worden met je gedeeld. Daarmee kun je vanuit jouw rol in actie komen om deze en komende generaties gezond te laten opgroeien.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
Ga naar deze webpagina voor een terugblik op een aantal lokale bijeenkomsten van NLvitaal. We blijven samenwerken aan een integrale aanpak om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. We hebben de ambitie om samen een beweging te bouwen die niet meer te stoppen is. Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NLvitaal of wil je een bijdrage leveren aan een van de bijeenkomsten, dan horen we dat graag.

Meer Initiatieven