leerKRACHT

I

n geen enkel ontwikkeld land ter wereld is de kansenongelijkheid in het onderwijs zo groot als in Nederland. Ongelooflijk, maar waar: dit concludeerde de Onderwijsinspectie alweer vier jaar geleden in de Staat van het Onderwijs. Hierdoor krijgen veel kinderen niet de kansen die ze verdienen: zo kan een goede of een slechte school het verschil maken tussen een VMBO of een VWO-advies. Dit raakt kinderen uit kansarme gezinnen het hardst en vergroot de kloof in onze maatschappij. De corona-crisis heeft deze ongelijkheid helaas alleen maar vergroot.

Stichting leerKRACHT pakt deze kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs aan door een verbetercultuur te creëren op scholen (basisonderwijs, middelbaar onderwijs en MBO). Wereldwijd onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het onderwijs en het verminderen van kansenongelijkheid afhangt van de kwaliteit van leraren. Ook is aangetoond dat een verbetercultuur op scholen de oplossing is om hoge kwaliteit te bereiken. Door de leerKRACHT-methode leren leraren van elkaar en verbeteren zij samen het onderwijs. Dit zet een opwaartse spiraal in gang van betere leraren, beter onderwijs, betere schoolresultaten en uiteindelijk meer kansen voor ieder kind.

De impact van Stichting leerKRACHT is structureel, duurzaam en grootschalig. Dit is bewezen door onafhankelijk onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de methode:

1. Structureel: De methode brengt structurele verandering teweeg en werkt. De onderzoekers laten zelfs weten geen enkele andere methode te kennen die zo snel, zo goed en zo efficiënt werkt.
2. Duurzaam: Ook na het vertrek van Stichting leerKRACHT blijft de verbetercultuur op scholen bestaan. Het is geen eenmalige actie: het hele systeem wordt veranderd, zodat scholen zelfstandig kunnen voortbouwen aan beter onderwijs.
3. Grootschalig: Meer dan 12% van het Nederlandse onderwijs werkt inmiddels volgens de leerKRACHT-methode, verspreid over heel Nederland (1200 scholen, ruim 500.000 leerlingen).

We zijn er nog niet. Stichting leerKRACHT heeft de ambitie om het hele Nederlandse schoolsysteem aan te pakken. Daarvoor is nog een laatste duw nodig naar het ‘kantelpunt’ dat de organisatie in 2022 wil bereiken. Dat is als 20% van alle Nederlandse scholen met leerKRACHT werkt. We weten uit ervaring en andere sectoren dat dan vanzelf nieuwe scholen aanhaken en de beweging door blijft groeien.

Stichting leerKRACHT groeit hard door enthousiaste en aanstekelijke verhalen van deelnemende leraren en schoolleiders, onderbouwd door wetenschappelijk bewijs geleverd door de Universiteit Utrecht. De groei is mogelijk door de professionele organisatie en ondersteuning van een groot aantal onderwijsorganisaties

Lees hier meer over de positieve effecten van de methode van de Stichting leerKRACHT op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Hoe je als bedrijf, ziekenhuis of instelling dat goed is in continu verbeteren, het onderwijs voor duizenden leerlingen kunt helpen verbeteren
Onderwijs lijkt meer op een bedrijf of een ziekenhuis dan je denkt. Bij jullie helpt continu verbeteren (Lean, Agile-scrum...) om de kwaliteit van productie of dienstverlening te verbeteren en geeft het je medewerkers meer plezier in hun werk. Dat is in scholen net zo: een schoolteam dat doelgericht en in kleine stapjes het onderwijs verbetert, waar leraren van elkaar leren en beter worden in hun vak, raken leerlingen meer betrokken en verbetert het onderwijs. Dat biedt kinderen meer kansen. Je kunt als bedrijf, ziekenhuis of instelling daarbij helpen. Door een groep van 30 leraren en schoolleiders in een middag te laten zien hoe jullie werken met continu verbeteren.

Wil je hier meer over weten? Lees er hier alles over.

Voorbeelden uit de praktijk

Hoe ziet échte leerlingbetrokkenheid eruit en hoe creëer je die? Docente Samira Saïd van het Diamant College in Den Haag vertelt hoe zij het voor elkaar kreeg.

Kan onderwijsverbetering ook vanuit de leerlingen komen? Op het Stedelijk Gymnasium Arnhem weten ze: ja dat kan!

De Mariaschool in Rotterdam werkt volgens de leerKRACHT-aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met het bord in de klas. Hoe ervaart de leerkracht van groep 3 het werken met deze bordsessies?

Als leerkrachten meer plezier hebben, hebben de kinderen ook meer plezier. En als leerkrachten werken aan kwaliteit, krijgen de kinderen beter onderwijs.

[1] www.oberon.eu/uitgelicht/artikel/2019/05/effectonderzoek-naar-leerkracht-programma.html

Meer Initiatieven