JOGG

J

OGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek (de JOGG-aanpak) waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, verbinding preventie en zorg, monitoring & evaluatie en communicatie.

JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Meer Initiatieven