Stichting FutureNL

S

tichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse jongeren en de urgente vraag vanuit de maatschappij naar burgers met passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digitale vaardigheden ontwikkelen om als autonome burger de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen, beïnvloeden en maken.

Wij willen het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten door het huidige onderwijssysteem beter aan te laten sluiten bij de huidige maatschappelijke werkelijkheid. Zodat kinderen, jongeren en pabo studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op een voor hen passende plek in de maatschappij. Zodat ze vanuit een groeiend moreel kader autonome, bewuste keuzes kunnen maken in een maatschappij die door toenemende digitalisering steeds sneller verandert. Daarin is het ontwikkelen van digitale vaardigheden randvoorwaardelijk en onafhankelijk van je leef- en thuisomgeving.

FutureNL is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. Om alle leerlingen van Nederland te bereiken kiezen we ervoor om ons activiteiten te laten plaatsvinden op scholen: basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en PABO’s. Wij zijn hierbij gericht op zoveel mogelijk impact te maken en doen dit door middel van growth hacking, co-creatie en samenwerking met scholen, leraren, leerlingen en private en publieke partners.

Onze primaire doelgroep, leerkrachten (PO) en docenten (VO, Pabo), inspireren we positief en laagdrempelig, we sluiten aan bij de behoefte en praktijk van alledag. We ontwikkelen gratis lesmateriaal, professionaliseren met e-learning en webinars en verbinden het bedrijfsleven met het onderwijs door medewerkers van bedrijven lessen te laten geven op scholen.

Met de Nationale Raad voor Kinderen krijgen kinderen een stem in wat en hoe zij willen leren. Zij vormen een belangrijke bron die FutureNL inzet voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

Met de hulp van NL2025, onze partners en de scholen bereiken we inmiddels 65% van het basisonderwijs. 40% van het voortgezet onderwijs en 83% van de pabo’s heeft inmiddels kennisgemaakt met onze materialen. Ons streven is om digitale geletterdheid concreet te maken binnen het vanaf augustus 2021 verplichte burgerschapsonderwijs van alle scholen.

Onze hulpvraag:
- Over welk vraagstuk en/of dilemma zou jij een dialoog met de Nationale Raad van Kinderen willen hebben?
- Bij welke bedrijven/organisaties zouden we co-creaties en dialoogsessies mogen organiseren?
- Wie kunnen ons helpen met het ontwikkelen door, voor en met van een app voor de Nationale Raad van Kinderen?

Meer Initiatieven