Schooldakrevolutie

W


ie organiseert het?
De Schooldakrevolutie is een initiatief van Urgenda, Sungevity en NL2025.

Wat is het?
Marjan Minnesma van duurzaamheidsversneller Urgenda, Roebyem Anders van Sungevity en Feike Sijbesma en Wiebe Draijer vanuit NL2025 willen– samen met heel veel andere inwoners van Nederland – een revolutie ontketenen op de Nederlandse schooldaken en elke vierkante centimeter laten schitteren met zonnepanelen. Zij zullen niet rusten tot groene stroom van je eigen dak de nieuwe sociale norm is voor scholen.

De Schooldakrevolutie heeft als missie dat duurzame energie de normaalste zaak van de wereld wordt. Zonnestroom is het startpunt voor verduurzaming van het schoolgebouw èn de bewustwording van leerlingen dat ze ook zelf energie kunnen besparen. De techniek van het omzetten van licht naar elektriciteit is een mooi aanknopingspunt om kinderen te onderwijzen over duurzaamheid. De Stichting Schooldakrevolutie wil dat vóór 2020 de helft van alle scholen in Nederland van zonnepanelen zijn voorzien. De besparingen worden ingezet voor lesprogramma’s over duurzaamheid en verdere verduurzaming van de school. De Stichting – zonder commerciële belangen – streeft ernaar om de overstap naar zonnestroom zo eenvoudig mogelijk te maken door bijvoorbeeld een kosteloos ontwerp van een zonnesysteem aan te bieden.

De Schooldakrevolutie heeft een Schooldak-zonnekaart ontwikkeld waarop elke middelbare en basisschool de zonnepotentie kan inzien met behulp van een Quickscan. Er zijn 2500 van deze Quickscans gemaakt. Ook scholen die al zonnepanelen hebben, worden weergegeven inclusief een dakfoto.

Dit jaar heeft de Schooldakrevolutie 12 regiocoaches aangesteld verspreid over het land, om ook op lokaal niveau scholen aan te sporen te verduurzamen – eind 2018 zullen dat er 40 zijn. Daarnaast hield Stichting Schooldakrevolutie in oktober 2017 in ‘The Edge’, het meest duurzame gebouw ter wereld, een inspirerende Synergy-bijeenkomst onder het motto ‘Samen komen we verder!’ voor alle Nederlandse zonnepartijen voor scholen.

Wat hebben we gerealiseerd?
De aanjagers van NL2025 zetten zich actief in door hun netwerk in gemeenten en scholen op te roepen en te enthousiasmeren om mee te doen aan de revolutie. De gemeenten Amsterdam, Castricum, Eindhoven, Haarlemmermeer, Maassluis, Midden- Delfland, Rotterdam, Uitgeest en Utrecht hebben een intentieverklaring getekend om alle scholen te voorzien van zonnestroom.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
De Schooldakrevolutie is altijd op zoek naar meer scholen en gemeenten die mee willen doen aan de Schooldakrevolutie.

Meer Initiatieven