Natuur en Milieufederaties

D

e 12 Natuur- en Milieufederaties hebben als overtuiging dat iedereen, nu en later, moet kunnen genieten van een mooi en duurzaam Nederland. We zetten ons in om duurzame ontwikkelingen te versnellen. We zien dat grondstoffen en ruimte steeds schaarser worden, de afhankelijkheid van energie groot is. Allemaal zaken die ons en velen met ons aan het hart gaan. Dat zet ons in beweging.

We hebben in totaal ruim 1000 aangesloten groepen. Deze vrijwilligersorganisaties van betrokken burgers zijn actief op het terrein van natuur en milieu. De Natuur- en Milieufederaties ondersteunen de aangesloten organisaties in hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren.

Meer informatie

Foto's: Sjon.nl & Dakdokters

Meer Initiatieven