Maak gezonde keuzes weer normaal!

Maandag 20 mrt, 2017
Jongeren Op Gezond Gewicht geeft de omgeving van jongeren opnieuw vorm

Wie is begonnen?

Jongeren Op Gezond Gewicht is in januari 2015 voortgekomen uit het vijfjarig Convenant Gezond Gewicht (2010-2014), dat mede op initiatief van Paul Rosenmöller tot stand is gekomen. Sinds maart 2016 is Paul Depla, burgemeester van Breda, voorzitter van dit initiatief.

Wat is het?

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid.Gemiddeld één op de acht Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Van de kinderen tussen de 4 en 20 jaar oud heeft 12% in 2015 overgewicht. Jongens hebben iets vaker overgewicht dan meisjes (bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2015). Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Om dit te bereiken ondersteunt Jongeren Op Gezond Gewicht meer dan 120 gemeenten met de JOGG-aanpak. Onder de paraplu van de gemeente werken alle partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG landelijk en lokaal met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk.

Wat heeft NL2025 betekend?

NL2025 helpt om de impact van Jongeren Op Gezond Gewicht nog groter te laten worden. Dit trapten we af tijdens de conferentie NL Vitaal dat op 11 februari werd georganiseerd. Op deze dag gingen 100 gemeenten samen met minister Edith Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn, meer dan veertig aanjagers van NL2025 en diverse partners in gesprek. Gezamenlijk werden er afspraken gemaakt om te komen tot een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland. Tijdens diverse regiobijeenkomsten zullen Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025 samen optrekken om een concreet vervolg te geven aan deze afspraken.

Hoe kunnen we dit laten groeien?

Wil jij er ook voor zorgen dat kinderen en jongeren in Nederland in een omgeving opgroeien waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is? Meld je dan aan via deze pagina.

Meer Nieuws