Samen voor een gezonde jeugd

Vrijdag 17 mrt, 2017
NL Vitaal voor gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland

Wat is het?

Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van overgewicht en obesitas. Belangrijke oorzaken zijn ongezonde eet-, slaap- en beweegpatronen. Deze leefgewoonten hangen nauw samen met omgevingsfactoren die de afgelopen eeuw sterk veranderd zijn. Een integrale aanpak, waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien, is noodzakelijk om overgewicht en obesitas aan te pakken.

NL Vitaal is gestart met een conferentie op 11 februari 2017 voor alle wethouders die een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland willen realiseren. Binnen NL Vitaal zijn alle gesprekken gericht op handvatten voor de rol als gemeentebestuurder: goede voorbeelden en concrete interventies die effect hebben. De white paper ‘Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland’ vormt de basis voor NL Vitaal. Het document is geschreven door experts Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid), Erik Scherder (hooglereaar klinische neuropsychologie), Coosje Dijkstra (onderzoeker VU Amsterdam), Liesbeth van Rossum (internist, hoogleraar en hoofd Centrum Gezond Gewicht Rotterdam) en Erika van den Akker (kinderarts) met medewerking van McKinsey & Company en het Ministerie van VWS op initiatief van NL2025.

Ons streven is dat zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten in 2018 een integrale aanpak hebben om kinderen op een gezond gewicht te krijgen. Dat moet ervoor zorgen dat in 2025 alle relevante betrokkenen optimaal en actief betrokken zijn bij de uitvoering, implementatie en evaluatie van die aanpak.

Wat heeft NL2025 betekend?

Samen met het ministerie van VWS en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) brengen we vanuit NL2025 gemeenten, maatschappelijke organisaties en aanjagers bij elkaar om van elkaar te leren en gemeenten te helpen bij een integrale aanpak, waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien. Tijdens de conferentie op 11 februari waren naast minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn ruim veertig aanjagers aanwezig uit het bedrijfsleven, de sport en de culturele en wetenschappelijke wereld om in gesprek te gaan, mee te denken en hun kennis te delen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen in Nederland aan boord zijn en blijven?

Hoe kunnen we dit laten groeien?

NL Vitaal zal binnenkort ook regionale bijeenkomsten organiseren. Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NL Vitaal of wil je een bijdrage leveren dan ben je meer dan welkom: op deze pagina kun je meer info vinden.

Meer Nieuws