Schoolleiders maken het verschil

Maandag 20 mrt, 2017
Delen van ervaringen en kennis over leiderschap tijdens Nationale Schoolleiders Top

Wie is begonnen?

NL2025 samen met o.a. het ministerie van OCW.

Wat is het?

Schoolleiders (schooldirecteuren, rectoren, conrectoren of teamleiders) motiveren leraren in hun teams om elke dag opnieuw het best uit henzelf te halen en het beste onderwijs in de klas te brengen. Zo krijgen onze kinderen het uitdagende onderwijs dat ze verdienen. Schoolleiders maken dus het verschil.

Wat heeft NL2025 betekend?

Om de schoolleiders in hun belangrijke taak te ondersteunen, organiseerde NL2025 – samen met staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker, de VO-raad en Stichting LeerKRACHT – op 7 november 2015 de eerste Nationale Schoolleiders Top, geopend door minister-president Mark Rutte. Sindsdien zijn er nog twee Schoolleiders Toppen gehouden: de eerste Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs vond plaats op 8 oktober 2016, en de tweede voor het voortgezet onderwijs op 10 december 2016. De schoolleiders beoordeelden alle drie de Schoolleiders Toppen met 8,2 of hoger en meer dan 95% gaf aan dit zeer nuttig en inspirerend te vinden en graag nog een keer terug te komen.

Daniel Ropers, aanjager NL2025 en Managing Director van bol.com: “Nog beter onderwijs voor een nog betere toekomst van Nederland begintbij geïnspireerde, gedreven en verandervaardige schoolleiders.Zij zijn het immers die de grootste nvloed hebben op de kern van het onderwijs, de leraren en de wijze waarop zij het onderwijs in de dagelijkse praktijk vormgeven. Op een Nationale Schoolleiders Top staan zij centraal. Met hen delen we successen uit de praktijk, onder gelijken uit het veld, maar ook in dialoog met veranderexperts uit het bedrijfsleven en de wereld van sport en cultuur. We willen elkaar inspireren en van elkaar leren over de mogelijkheden om binnen de externe kaders de kwaliteit van de leerkrachten verder te vergroten: dát is het doel.”

Cathelijne Broers, aanjager NL 2025 en directeur Hermitage en De Nieuwe Kerk: “Het is geweldig om te ervaren hoe je met de positieve kracht van NL2025 iets in beweging kunt zetten – door het delen van zoiets simpels als positieve feedback en best practices. Dit werd door de schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs zeer positief ervaren. Samen vooruit!”

Hoe kunnen we dit laten groeien?

In 2017 gaan we weer een Top organiseren voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Tevens werken we samen met de Algemene Vereniging van Schoolleiders en Stichting leerKRACHT aan een curriculum voor schoolleiders.

Meer Nieuws