Inwoners van Nederland zijn gelukkig, maar minder gelukkig met Nederland

Donderdag 29 feb
Uit de eerste tussentijdse resultaten van het grote publieksonderzoek Namens Nederland, waaraan reeds meer dan 30.000 mensen hebben deelgenomen de afgelopen weken, blijkt dat inwoners van Nederland een grote tevredenheid ervaren met betrekking tot hun persoonlijk geluk.

Slechts 10% geeft aan ongelukkig te zijn geweest in de afgelopen 12 maanden (t.o.v. 14% in 2020). Dit staat echter in schril contrast tot de tevredenheid met ons land als geheel. Slechts 40% geeft aan gelukkig te zijn met ons land ten opzichte van 61% in 2020.

Weinig vertrouwen in de overheid
Uit de eerste tussentijdse resultaten valt verder op dat meer dan de helft van de inwoners (53%) weinig vertrouwen heeft in de overheid, 15% geeft aan veel vertrouwen te hebben in de overheid. Het vertrouwen in het bedrijfsleven is groter dan het vertrouwen in de overheid, 20% geeft aan veel vertrouwen te hebben en 30% geeft aan weinig vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Als het gaat om het vertrouwen in de media, dan geeft 19% aan veel vertrouwen te hebben en 39% weinig vertrouwen te hebben in de media. Opvallend is dat de wetenschap het meeste vertrouwen geniet, 61% geeft aan hierin veel vertrouwen te hebben en slechts 10% heeft weinig vertrouwen in de wetenschap.

Breed gedragen toekomstbeeld
Het grootschalige onderzoek Namens Nederland - de grootste in zijn soort - biedt inwoners van Nederland de mogelijkheid om hun visie op het huidige en toekomstige Nederland te delen. Het is een initiatief van NL2025 en het wordt breed gedragen door meer dan tachtig mede-initiatiefnemers zoals maatschappelijke organisaties, onderwijsorganisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen. De enquête Namens Nederland staat de komende weken nog open om alle inwoners van Nederland de gelegenheid te geven hun persoonlijke mening over de toekomst van Nederland te delen. Het streven is om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen toekomstbeeld en deze aan te bieden aan de politiek en beleidsmakers om zo te zorgen voor een gedeeld beeld van de uitdagingen en kansen voor ons land. Tijdens eerdere edities in 2014 en 2020 hebben in totaal ruim 270.000 inwoners van Nederland hun mening gegeven.

Reacties
Ingrid Thijssen, mede-initiatiefnemer en voorzitter VNO-NCW: "Juist nu, in een tijd van grote veranderingen, is het essentieel dat we samenwerken aan een gedeelde toekomstvisie. Ons land staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, woningbouw en het creëren van bestaanszekerheid nu én op lange termijn. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor Nederland. We hebben elkaar hard nodig om de juiste antwoorden te vinden en te versnellen, want niemand kan het alleen."

Laurens van Vliet, initiatiefnemer en NL2025: "In de nasleep van de recente verkiezingen is er nog onzekerheid over de koers die ons land zal inslaan. De uitslag is bekend en lijkt toch ook verdeeldheid te tonen, maar Nederland moet samen verder. De antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt, worden daarom heel belangrijk. Er is in deze editie van Namens Nederland extra aandacht besteed om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken."

Soufiane Touzani, mede-initiatiefnemer en influencer: "Ik geloof in de kracht van verbinding. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen. Namens Nederland is een heel mooi voorbeeld van samenwerking. Door te luisteren naar alle meningen kunnen we samen verder komen."

Meer Nieuws