Groeten uit 2025!

Vrijdag 10 dec, 2021
Nederland kan beter volgens jou en de rest van Nederland. Meer dan 170.000 inwoners deden mee aan de enquête Namens Nederland. De uitkomst: we zijn eensgezind, we willen een sociaal en vooruitstrevend Nederland met meer solidariteit en tolerantie. We willen verbeteringen op duurzame groei, onderwijs, zorg en klimaat & leefomgeving. We kunnen dit realiseren door bestaande initiatieven met bewezen succes te helpen en nog groter te maken. Dan hebben we in 2025 een nog mooier Nederland.

NL2025 heeft na aanleiding van de uitkomsten van Namens Nederland in 2021 diverse dialoogsessies gehouden met NL2025-aanjagers en haar achterban. Dit heeft geleid tot ambities en prioriteiten op drie thema's: duurzame groei, excellent onderwijs en vitaal en duurzaam leven.

De uitkomsten van de enquête en dialoogsessies zijn doorvertaald in de campagne ‘Groeten uit 2025’. Daarin geven we de gewenste toekomst van Nederland kleur, zowel in woord als beeld. Deze boodschap gaat samen met een belangrijke oproep aan iedereen om mee te doen! Want hoe meer mensen weten waartoe onze gezamenlijke ambities kunnen leiden, des te groter de kans dat de uitkomsten van Namens Nederland uiteindelijk werkelijkheid worden.

Excellent onderwijs
Met excellent onderwijs willen we Nederland slimmer maken. Niet alleen de generaties van de toekomst, maar ook die van nu – want ook als we ouder zijn, moeten we blijven leren. Deze ambitie hebben we met z’n allen voor ogen:

- Nederland moet terug in de top-5 van landen met het beste onderwijs, innovatie en onderzoek
- we leren voortdurend, zodat onze kennis en vaardigheden nog beter aansluiten op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst.

We kunnen dit realiseren door bestaande initiatieven met bewezen succes zoals Stichting LeerKRACHT, Stichting FutureNL, Cross-mentoring, JINC, IMC Weekendschool en #allemaaldigitaal te helpen en nog groter te maken.

Duurzame groei
Door onze economie te laten groeien, verdienen we het geld waarmee Nederland zijn sterke positie in de wereld kan vasthouden. Dit doen we wel op een duurzame manier, want economische groei mag in onze ogen nooit ten koste gaan van onze planeet en onze leefomgeving. Deze ondernemende groeiplannen zijn voor ons nu belangrijk:

- mkb-bedrijven moeten voldoende mogelijkheden krijgen om zich door te ontwikkelen tot groeibedrijven en op die manier een significante bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid in Nederland
- onze internationale positie moet sterker worden door onze concurrentiekracht te vergroten. Dat kunnen we onder meer doen door per regio economische ecosystemen te stimuleren.

We willen dit realiseren samen met initiatieven met bewezen impact zoals NLGroeit, de boardroomsessies en het versterken van innovatieclusters.

Vitaal en duurzaam leven
Een betere toekomst is een gezonde toekomst. Daarom willen we meer aandacht besteden aan onze gezondheid en ons welzijn in een omgeving die duurzaam is en ten goede komt van onze gezondheid. Daarvoor willen we de volgende plannen tot bloei laten komen:

- iedereen moet gezond en vitaal zijn en dat bereiken we door gedragsverandering op het gebied van meer bewegen en goede voeding
- gezond leven gaat het beste in een duurzame en gezonde leefomgeving.

We kunnen dit realiseren door bestaande initiatieven met bewezen succes zoals NLvitaal, JOGG, The Daily Mile, Schooldakrevolutie, Young Impact en fiKks verder te helpen opschalen en nog meer impact te maken.

Wil je weten hoe je al deze mooie initiatieven actief kunt steunen? Kijk dan hier voor het overzicht van alle initiatieven. Ze kijken uit naar jouw bijdrage en bedanken je alvast voor je inzet en enthousiasme.

Wil je alle resultaten van Namens Nederland nog eens op een rij zien? Het complete overzicht vind je hier.

Een groot draagvlak dankzij Namens Nederland
Met dank aan zo’n 60 mede-initiatiefnemers (onder meer maatschappelijke organisaties, koepelorganisaties, mediapartijen, vakbonden, verenigingen en bedrijven) hebben we met de enquête Namens Nederland zo veel mogelijk inwoners van Nederland bereikt om mee te denken over de vraag waar we in Nederland naartoe willen en wat we ervoor over hebben om deze ambities te realiseren. Ruim 170.000 mensen hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn gewogen om de representativiteit te waarborgen. Namens Nederland geeft daarmee het best mogelijke beeld van de stem van de inwoners van Nederland.

Samen maken we Nederland!

Meer Nieuws