Namens Nederland: ambitie om grote sprong voorwaarts te maken op gebied van klimaat & leefomgeving, veiligheid, zorg en onderwijs

Maandag 5 jul, 2021
Inwoners van Nederland (90%) zijn het met elkaar eens over de richting van de toekomst van Nederland.

Belangrijkste uitkomsten Namens Nederland

Een groot draagvlak
Met behulp van meer dan 60 mede-initiatiefnemers (o.a. maatschappelijke organisaties, koepelorganisaties, mediapartijen, vakbonden, verenigingen en bedrijven) hebben we zo veel mogelijk inwoners van Nederland bereikt om mee te denken over de vraag waar we in Nederland naartoe willen in de komende 10 jaar en wat we ervoor over hebben om deze ambities te realiseren. Ruim 170.000 mensen hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn gewogen om de representativiteit te waarborgen. Namens Nederland geeft daarmee het best mogelijke beeld van de stem van de inwoners van Nederland. De enquête is uitgevoerd ten tijde van de coronapandemie, met als doel een bijdrage te leveren aan de agenda voor een beter Nederland na corona.

Het volledige eindrapport van Namens Nederland is hier te downloaden.

Meer Nieuws