leerKRACHT

De stichting leerKRACHT wil het onderwijs op scholen naar eigen inzicht van de leerkrachten verbeteren door middel van een speciaal, tweejarig programma met als motto ‘elke dag samen een beetje beter’..

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dit blijkt al jarenlang uit internationale vergelijkingen. Om van Nederland echter een geweldig onderwijsland te maken, is een cultuurverandering op scholen nodig. In landen met geweldige scholen besteden leerkrachten zeventig procent van hun tijd aan lesgeven en de rest aan uitwisseling met collega’s om van en met elkaar te leren en het onderwijs te verbeteren.

Stiching leerKRACHT wil de aandacht verleggen naar de essentie van toponderwijs: de kwaliteit van de leraar. Optimaal leren door de leerlingen vergt leraren die samenwerken in een verbetercultuur, leerkrachten en schoolleiding die leren van elkaar en samen verbeteren. Ook de schoolleiders maken het verschil: hoe meer tijd zij besteden aan coaching en ondersteuning van hun leraren, hoe hoger het onderwijsniveau.

Stichting leerKRACHT heeft een tweejarig programma om met scholen zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter' te creëren. Sinds 2012 zijn ruim 500 scholen aangesloten: 1 op de 8 middelbare scholen, 40% van alle MBO’s en honderden basisscholen verspreid over heel Nederland.

Lees hier meer over de positieve effecten van de methode van de Stichting leerKRACHT op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Voorbeelden uit de praktijk

Kan onderwijsverbetering ook vanuit de leerlingen komen? Op het Stedelijk Gymnasium Arnhem weten ze: ja dat kan!

Hoe ziet échte leerlingbetrokkenheid eruit en hoe creëer je die? Docente Samira Saïd van het Diamant College in Den Haag vertelt hoe zij het voor elkaar kreeg.

De Mariaschool in Rotterdam werkt volgens de leerKRACHT-aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met het bord in de klas. Hoe ervaart de leerkracht van groep 3 het werken met deze bordsessies?

Meer Initiatieven