NL Vitaal

W

ie organiseert het?
NL Vitaal is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NL2025.

Waarom belangrijk?
Overgewicht en obesitas vormen een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Deze volksgezondheidsproblemen zijn niet terug te voeren op slechts één enkele oorzaak, maar zijn vaak een gevolg van ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten. Dit vormt een grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Het is daarom van groot belang om gezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten te stimuleren bij de jeugd. Experts Jaap Seidell, Erik Scherder, Coosje Dijkstra, Liesbeth van Rossum en Erika van den Akker benadrukken in hun whitepaper ‘Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland’ het belang van een integrale aanpak waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin ieder kind gezond kan opgroeien.

Wat is het?
Vanuit NL2025 willen we de samenleving nog vitaler maken. We helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. NL Vitaal ontsnippert en verbindt het landschap van initiatieven op dit gebied en biedt deze initiatieven een platform om te schalen. Samen met het ministerie van VWS en JOGG organiseren we landelijke en regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om gemeenten, scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en bedrijven te verbinden om samen te werken aan een gezonde leefomgeving voor alle kinderen in Nederland.

Tevens bieden we JOGG en andere initiatieven een podium en netwerk om hun impact te vergroten. Vanuit een integrale aanpak ontstaan nieuwe verbindingen en worden op de bijeenkomsten concrete afspraken gemaakt om samen te werken.

Wat hebben we gerealiseerd?
Een integrale aanpak op lokaal niveau – daarmee kunnen we het verschil maken. Met NL Vitaal willen we dat veranderingen dicht bij de bewoners in de wijk tot stand komen.Tijdens de landelijke bijeenkomst van NL2025 in maart 2017 hebben we met de aanwezige wethouders afgesproken om NL Vitaal verder regionaal op te schalen, waarbij de lokale dan wel regionale urgentie voor een specifiek thema voorop staat. Vanuit deze regionale en integrale aanpak hebben verschillende partijen een belangrijke verantwoordelijkheid. Samen met de wethouder wordt voor de regio het best passende thema gekozen voor de bijeenkomst vanNL Vitaal – altijd vanuit de integrale aanpak, denk hierbij aan de aanpak in de thuis-, school-, wijk- en zorgomgeving. We werken ook samen met lokale organisaties en initiatieven in het bestaande ecosysteem dat we met NL Vitaal versterken, of we bouwen voort op reeds geplande bijeenkomsten.

De regionale bijeenkomsten van NL Vitaal zijn een groot succes, en de inbreng vanuit NL2025 is hierbij van grote waarde gebleken. Zo waren bij de nationale bijeenkomst 85 gemeenten – 47% van de G38 – aanwezig: samen vertegenwoordigen zij 35% van de inwoners van Nederland. Ook hebben er reeds zes succesvolle regionale kick-off-bijeenkomsten plaatsgevonden in Limburg, Gooi en Vechtstreken, Zwolle, Groningen, Noordoost- Brabant en West-Brabant. We zien dat de opzet werkt – meer gemeenten worden JOGG-gemeente en de deelnemers zien de meerwaarde van NL Vitaal. Ook voor andere initiatieven zoals de Gezonde School en de Johan Cruyff Foundation biedt NL Vitaal een effectief platform om de impact van de onderliggende initiatieven te vergroten.

Ga naar deze webpagina voor een terugblik op een aantal lokale bijeenkomsten van NL Vitaal.

Hoe kunnen we dit laten groeien?
We blijven samenwerken aan een integrale aanpak om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. Door het inzetten van lokale initiatieven wordt de impact vergroot. We hebben de ambitie om samen een beweging te bouwen die niet meer te stoppen is. Steeds meer gemeenten sluiten aan: zo worden er ook bijeenkomsten gepland in o.a. Zuid-Oost Utrecht, de Zaanstreek, Rotterdam, Drenthe en Friesland. Om ook voor een goede borging te zorgen na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we in het najaar van 2018 een tweede nationale NL Vitaal-bijeenkomst organiseren. Hierbij worden de best practices – voortgekomen uit de regionale bijeenkomsten – gepresenteerd om elkaar verder te inspireren.

Wil je met jouw gemeente ook aansluiten bij NL Vitaal of wil je een bijdrage leveren aan een van de bijeenkomsten, dan horen we dat graag.

Meer Initiatieven