Gezonde afspraken in Den Haag

Donderdag 17 jun, 2021
NLVitaal en JOGG hebben in Den Haag concrete afspraken gemaakt om de stad in versneld tempo gezonder te maken.

Daarvoor werden de expertise, het netwerk en de daadkracht gemobiliseerd van maar liefst 70 professionals – van zorgprofessionals en sportaanbieders tot kinderopvang, scholen, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van wijkteams, bedrijven en de gemeente. Dat gebeurde in een online-bijeenkomst op 8 juni.

De Healthy Sisters begonnen met een inspirerende presentatie over gezonde leefstijl. Daarna ging de helft van de aanwezigen naar de pitch van het Haags Sportkwartier, die inzoomde op het Sportief Buurthuis. De ambitie van het Haags Sportkwartier is dat de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust in 2030 de actiefste wijken zijn van Nederland. Dit willen ze doen vóór, dóór en mét bewoners. Maar hoe bereiken ze de bewoners in deze wijken? En hoe zorgen ze ervoor dat de bewoners van de wijken daadwerkelijk in beweging komen? Alle suggesties en verbindingen bieden nieuwe mogelijkheden om deze vragen te beantwoorden.

De andere aanwezigen gingen naar de digitale tafelgesprekken over het bewustzijn van een gezonde voedselomgeving in de thuissituatie. Daar kon iedereen meedenken over good practices, laagdrempelige voorlichting en nieuwe inzichten. Onder leiding van een JOGG-moderator gingen de deelnemers aan de digitale tafels in gesprek om tot concrete acties te komen.

Na een inspirerende 1,5 uur zijn er vele concrete afspraken tot stand gekomen. De conclusie: fijn om vaker deze gesprekken te houden en het bereik daarmee te vergroten.

Meer Nieuws