NL2025 sterk gegroeid in 2016

Dinsdag 4 jul, 2017
Jaarverslag 2016 – overzicht impactvolle initiatieven gesteund door NL2025

Het jaar 2016 was een succesvol jaar: de beweging van NL2025 krijgt steeds meer vorm en een sterk groeiend aantal mensen draagt ons gedachtegoed en onze principes uit. Vele initiatieven zijn verder opgeschaald en hebben meer impact gekregen dankzij de inzet van de aanjagers van NL2025.

We concentreren ons op waar de meerderheid van de inwoners van Nederland het over eens is in plaats van ons te richten op de verschillen. We merken dat deze aanpak werkt – we zijn in staat om complexe vraagstukken te bespreken en ook daadwerkelijk concrete oplossingsrichtingen met elkaar te bepalen. Er ontstaat in toenemende mate een klimaat van verbinding en samenwerking in Nederland en we zijn trots dat we daar een bijdrage aan mogen leveren.

Lees meer over de door NL2025 ondersteunde initiatieven en hun toenemende impact in ons jaarverslag over 2016.

Meer Nieuws