NL Leert - Nationale Schoolleiders Top

W

ie organiseren het?
De Nationale Schoolleiders Top voor primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, AVS, de PO-Raad, het Schoolleidersregister PO, CNV Schoolleiders, de VO-Raad, VO-Academie, het Schoolleidersregister VO, en het Netwerk van Schoolleiders.

Wat is het?
Een initiatief van, voor en door schoolleiders. De Nationale Schoolleiders Top inspireert, activeert en faciliteert schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs om elke dag opnieuw het beste uit henzelf te halen en het beste onderwijs in de klas te brengen. De schoolleider heeft hierin een cruciale rol. Als een schoolleider goed functioneert, dan heeft dat onmiskenbaar veel positieve gevolgen voor de kwaliteitsontwikkeling van het team, zichzelf en daarmee ook voor de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen.

Door middel van de Nationale Schoolleiders Top creëren we in samenwerking met andere partijen een verbindend platform waar ervaringen en kennis over leiderschap en leiding geven aan verandering kunnen worden uitgewisseld – ontmoetingen, gesprekken en verhalen en inzichten die schoolleiders kunnen motiveren en hen verder kunnen helpen in hun dagelijks werk.

Wat hebben we gerealiseerd?
Net als voorgaande jaren zijn we ook in 2017 in twee landelijke bijeenkomsten met meer dan 700 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs aan de slag gegaan om goede voorbeelden en ambities te delen. We hebben hen verbonden met ruim 70 aanjagers van NL2025 uit het bedrijfsleven, cultuur, zorg en sport om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs. De schoolleiders hebben aangegeven dat zij de interactie met leiders uit andere sectoren zeer waardevol vinden voor hun eigen ontwikkeling. Ze beoordelen de bijeenkomsten met een gemiddelde van 8,2 en 95% van de aanwezigen geeft aan er de volgende keer weer bij aanwezig te zijn.

Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs (PO) - Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen
Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen – vanuit dit thema zijn schoolleiders uit het primair onderwijs op 25 november 2017 aan de slag gegaan. NL2025 aanjager Martin Hersman inspireerde plenair hoe je aandacht kunt houden voor datgeen wat je belangrijk vindt. Met metaforen uit de topsport en andere high-performing omgevingen gaf Martin praktische handvatten om tijd en energie effectiever in te zetten voor meer vitaliteit en prestatievermogen.

Na de plenaire start gingen de schoolleiders en aanjagers van NL2025 aan de slag in tafelsessies, na een inleiding van Sven Smit, aanjager NL2025, over leiderschap. Ronilla Snellen, initiatiefnemer en directeur van stichting FutureNL, werd plenair geïnterviewd over digitale geletterdheid en het initiatief FutureNL dat Nederlandse kinderen in het basisonderwijs helpt om digitale vaardigheden te ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

Video-impressie van de Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs (PO) 2017

Nationale Schoolleiders Top voortgezet onderwijs (VO) - Ambities en uitdagingen van schoolleiders
Hoe kun je als schoolleider samen met je team vorm geven aan leiderschap om de ambities voor je school waar te maken? Deze vraag stond op zaterdag 11 november 2017 centraal tijdens de derde Nationale Schoolleiders Top voor het voortgezet onderwijs in De Fabrique in Utrecht. Bij de aftrap benadrukte Paul Rosenmöller (Voorzitter VO-raad) dat de Nationale Schoolleiders Top een unieke gelegenheid is om niet alleen met schoolleiders te spreken, maar ook om leiders te ontmoeten die werkzaam zijn in andere sectoren, zoals de zorg, cultuur, sport en de private sector: “Een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en deze op maandag mee te nemen naar school.”

Tijdens tafelsessies gingen de schoolleiders met elkaar en met aanjagers van NL2025 aan de slag: ambities werden uitgewisseld, best practices gedeeld en vervolgafspraken gemaakt. Daarnaast vond er een paradeprogramma plaats met drie thema’s: leidinggeven aan verandering, de lerende organisatie, en visieontwikkeling. Stichting leerKRACHT maakte onderdeel uit van dit programma.

Bekijk voor een terugblik het e-magazine dat van de Top voor het VO werd gemaakt.

Meer Initiatieven