Stichting FutureNL

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Stichting FutureNL draagt op een onafhankelijke manier bij aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden. Als kenniseconomie is het van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digital skills ontwikkelen om de (toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken.

Stichting FutureNL wil ieder kind in het Nederlandse basisonderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden. Stichting FutureNL werkt samen met scholen, overheden, universiteiten en bedrijfsleven om de doelstelling te bereiken.

U kunt helpen! Draag een steentje bij aan het integreren van digitale vaardigheden in de klas, zodat ieder kind in Nederland de kans krijgt om door vanzelfsprekende interactie met technologie de wereld te begrijpen en te maken. U kunt bijvoorbeeld één of meerdere klassen adopteren of u en uw werknemers kunnen zich opgeven als gastdocent voor het geven van een CodeUur in de klas.

Inspiratie expeditie micro:bit | FutureNL

Meer Initiatieven