Peer2Peer

Peer2Peer introduceert peer coaching op scholen en opleidingen als een uiterst effectieve leerstrategie, waarbij leerlingen (en studenten) elkaar helpen om ergens beter in te worden. Na een korte opleiding wordt het talent van jongeren om elkaar te coachen ingezet in het leerproces. Als Peer Coach ervaren ze dat het niet alleen fijn is iets voor een ander te betekenen maar dat zij er zelf ook beter van worden..

Bij Peer2Peer coaching geven leerlingen systematische en structurele begeleiding aan andere leerlingen. De meest voorkomende vorm is dat ouderejaars begeleiding bieden aan jongerejaars. Maar dat hoeft niet. Een leerling die goed is in een specifiek vak kan ook een jaargenoot of zelfs een ouderejaars begeleiden. Peer coaching is een (internationaal) erkende methode die bijdraagt aan effectief en efficiƫnt leren en tegelijk aan een positief sociaal klimaat op school. Een school is immers niet alleen een lesinstituut maar ook de leer- en leefgemeenschap waarin iedereen van en met elkaar moet kunnen leren. Gebruik maken van elkaars talenten biedt unieke kansen: er zijn bijvoorbeeld scholen waar leerlingen op ICT gebied niet alleen hun medeleerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook hun docenten. Peer2Peer coaching wordt op een gestructureerde en systematische wijze opgezet en ingebed in het onderwijsleerproces van de school. De opbrengsten zijn voor alle betrokkenen in en om de school groot.

Uit good practices van scholen weten we dat de Peer2Peer aanpak leerlingen socialiseert en motiveert om medeverantwoordelijk te zijn voor het leerproces en welbevinden van elkaar. Een leerling die een andere leerling iets uitlegt snapt ook beter hoe zijn eigen leerproces werkt en maakt ook stappen in zijn eigen ontwikkeling. Leerlingen worden door deze manier van leren uitgedaagd om te werken aan belangrijke, 21ste eeuwse vaardigheden in een veilige leeromgeving. Vaardigheden als communiceren, samenwerken, niet opgeven bij tegenslag, kunnen omgaan met leerlingen met een andere achtergrond, initiatief nemen, maar ook leren effectieve feedback te geven en te ontvangen.

Meer Initiatieven